17 tháng 11, 2011

Cuối thu - Nguyễn Duy Yên


Ảnh: Internet

Thu ơi sao nỡ để đông về
Ai người còn muốn buổi phân lý
Thương nhớ quên sao ngày tháng ấy
Trông theo từng bước, bước người đi.

Cảnh ấy với tôi đã nhiều lần
Gượng cười tạm biết những người thân
Cầm tay thầm chúc nhau mạnh khỏe
Chiến chinh phai bạc áo phong trần
10-1954