17 tháng 11, 2011

Trao gửi cho em - Nguyễn Duy Yên


Ảnh: Internet

Thân yêu tặng Vân

Thơ là ý của tâm hồn
Thơ là cảm xúc vui buồn có nhau
Tiếng thơ tỏa sáng muôn màu
Tiếng thơ ràng buộc nghĩa sâu tình dài
Nàng thơ như ánh sao mưa
Sáng soi đôi trẻ tình đời trắng trong.

1956