17 tháng 11, 2011

Dư âm cuộc sống - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tặng Cô Quý
Nắng chiều bàng bạc mây trôi
Cánh chim xem lẫn chân trời mờ xanh
Thoảng con gió bụi kinh thành
Dư âm cuộc sống giật mình than ôi!
Rằng sao không thẹn với đời.
Mà đem nghĩa cả trả người tình chung
Hiên ngang như dáng cây tùng
Bốn mùa xanh tốt vui cùng nước non.

3-1985