17 tháng 11, 2011

Xuân với tôi


Bấm vào đây để nghe bài hát: “Xuân với tôi” (thơ Nguyễn Duy Yên, nhạc Hoàng Vân, Trình Bày NSND Lê Dung)

Ảnh : Internet