18 tháng 11, 2011

Gửi bạn về hưu - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

(Tặng bác Bào, nhớ lại những ngày chung sống

ở Ty Nông Lâm Hưng Yên 1956 - 1959)

Duyên còn thắm, nợ còn dài
Tình xưa, nghĩa cũ hỏi ai bây giờ?
Vui cùng đàn cháu ngây thơ
Việc đời quên lãng, tình ngơ ngẩn tình
Rượu suông mình chỉ có mình
Bạn bè đâu cả, bóng hình xa xôi
Phương lưu thôi thế đủ rồi
Đã gần tám chục vẫn ngồi tiếc xuân
Còn ai duyên nợ tri âm
Trăm năm một hội xoay vần tới đâu?
Mấy lời gửi tới thăm nhau
Tiếng xưa xin đọng một câu ân tình.

7-2002