18 tháng 11, 2011

Hoài niệm - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Có tự bao giờ, thuở hoang sơ
Chùa in bóng nước, cảnh nên thơ
Trấn Quốc, Kim Liên, đền đài, phủ
Lối cũ đường mòn gọi Cổ Ngư
Trúc Bạch tên hồ này còn đó
Hữu tình cảnh trí đẹp như mơ
Bảo kẻ tu hành dừng chân lại
Trọn kiếp đi vào cõi hư vô.

Phong cảnh ngày nay đã khác xưa
Tấp nập đông vui trẩy hội chùa
Đường rộng thênh thang, nhà cao vút
Hàng cây bóng tỏa, gió đung đưa
Ẩn mình trong đám phồn hoa ấy
Tiếng mõ nhịp đều giọng nam mô
Trời vẫn xanh trong, đời vẫn đẹp
Nương mình cửa Phật, trọn đường tu.

Rằm tháng Giêng năm Mậu Dần 1998
đi lễ phủ Tây Hồ