18 tháng 11, 2011

Vãn cảnh Tây Hồ (Đoàn Kim Vân)

Vãn cảnh Tây Hồ buổi chiều nay
Mênh mông mặt nước sóng lồng mây
Thuyền rồng cập bến đường vào Phủ
Cõi phật mơ màng bóng hạc bay
Thánh thót chuông ngân chiều dần tắt
Du khách giật mình tỉnh giấc say
Thuyền ai nhẹ lướt theo chiều gió
Lòng trần thoát tục hẳn là đây.

3-1994

(Trích trong tập Dặm đời)
Ảnh : Internet