18 tháng 11, 2011

Hải Vân chiều (Đoàn Kim Vân)

Sừng sững nơi đây một ngọn đèo

Mây vờn vách đá, dốc cheo leo

Hải Vân ải cũ kinh hồn giặc

Mà lòng mơ tưởng tiếng quân reo

Nhìn về phía Bắc xa ngàn dặm

Ngoảnh lại trời Nam đổ bóng chiều

Biển vẫn gầm gào cùng gió núi

Trời cao văng vẳng tiếng chim kêu.

Trên đường từ Lào về TP. Hồ Chí Minh

3-1990

(Trích trong tập thơ Dặm đời)

Ảnh : Internet