18 tháng 11, 2011

Thăm Hồ Xuân Hương - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet


Xuân Hương em hỡi, nước đi đâu ?
Còn lại hồ trơ, đất bạc mầu
Bao giờ em lại xanh như ngọc
Cho khách du hành khỏi lo âu.

Vắng em sao thấy dạ bồn chồn
Thủ đô như thiếu bóng Hồ Gươm
Mai ngày anh lại đi về Bắc
Cách trở xa em vạn nẻo đường

Tức cảnh hồ đang được tát cạn nước
để tu sửa 5-1998