22 tháng 11, 2011

Hòn đá Vọng Phu (Hương thơ 1)

Ảnh : Internet
Bấm vào đây để nghe bài hát : "Hòn đá vọng phu" (thơ Đoàn Kim Vân, Trình bày Kim Dung)