22 tháng 11, 2011

Nhớ quê (Hương thơ 1)

Ảnh : Internet

Bấm vào đây để nghe bài hát : "Nhớ quê" (thơ Đoàn Kim Vân, trình bày Minh Nguyệt)