22 tháng 11, 2011

Kiếp hoa quỳnh - Đoàn Kim Vân


Ảnh: Internet

Em từ kẽ lá nở ra
Quỳnh hoa em đẹp như là dáng tiên
Thẹn thùng khoe sắc về đêm
Đợi người quân tử bên thềm ngắm trăng
Hoa cười cánh trắng như bông
Sao mau tàn héo cho lòng ai đau?
Bạn cùng trăng, gió đêm thâu
Kiếp hoa để lại nỗi sầu thi nhân.

6-2002