22 tháng 11, 2011

Nỗi niềm - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Dễ đâu gặp được bạn hiền
Để cùng chia sẻ nỗi niềm hân hoan
Ước mơ cuộc sống thanh nhàn
Mà sao nặng gánh trần gian kiếp người.

5-2005