22 tháng 11, 2011

Đời hoa - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet 
Sắc thắm hương say hoa nở rộ 
                                                          Chào xuân én lượn bướm vờn hoa
                                                          Hoa tàn nhị rữa trơ thân lá
                                                          Bướm lánh tìm được chạy trốn xa.

8-2004