17 tháng 11, 2011

Khởi xuân sắc - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Hơi ấm xuân về đuổi gió đông
Lịch sử sang trang khối cộng đồng
Cơ chế thị trường nay sáng tỏ
Bừng bừng khí thế khắp non sông

Rạng rỡ tươi vui khắp mọi người
Cuộc sống xem chừng đã thảnh thơi
Hai tiếng làm ăn sao mà khó
Rừng hoang đâu dễ kiếm nguồn khơi

Thiên hạ giầu sang cũng lẽ thường
Nghèo hèn đâu phải số tai ương
Đừng có mong chờ trời ban lộc
Phải như chiến sĩ chốn sa trường

Đã đổi thay rồi khắp năm châu
Non sông khởi sắc đã tươi mầu
Hiện thực ấm no và hạnh phúc
Tổ quốc bình yên nước mạnh giầu.

Mồng 1 Tết Ất Hợi - 1995