18 tháng 11, 2011

Khúc tương tư - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Lòng mình lại tự nhủ mình
Quên đi đừng nhớ mối tình bâng quơ
Như­ng rồi sao cứ vẩn vơ
Đêm mơ, ngày tưởng, nay chờ, mai mong
Nào ai, ai có hẹn lòng
Thoảng như­ một đám mây hồng trôi qua
Duyên kia đâu có mặn mà
Tình trong mây gió cũng là tình không
Rối bời một mớ bòng bong
Gỡ sao cho thoát cái vòng tương t­ư.

10/1997