17 tháng 11, 2011

Mỗi độ xuân về - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Đã ngoài sáu mươi vẫn chưa già
Đường xa gánh nặng vẫn xông pha
Ngỡ mình còn độ hai mươi ấy
Quên mất tuổi xuân đã xế tà
Tiếp bước xuân hành cùng non nước
Mỗi độ xuân về một tuổi qua
Vạn vật đổi thay cùng nhân loại
Nhìn ra thế giới rộng bao la
Việc nước, việc nhà bao nhiêu chuyện
Ấm áp tình đời xuân với ta.

Tết Nhâm Thân 1992