18 tháng 11, 2011

Một thoáng Điện Biên - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Ngót nửa thế kỷ, rừng im tiếng súng
Điện Biên ngày đang đổi thịt thay da
Ươm mầm non căng tràn đầy nhựa sống
Đất vun trồng bằng xương máu ông cha
Mãi mãi Điện Biên đi vào lịch sử
Chống ngoại xâm gìn giữ nước non nhà
Đi giết giặc lúc đầu xanh tuổi trẻ
Lính Điện Biên nay đã gọi ông già
Chiến thắng Điện Biên trở thành huyền thoại
Trang anh hùng ghi lại những bài ca
Hồi tưởng nhớ khi trèo đèo lội suối
Giữa miền Tây rừng núi rộng bao la
Quên gian khổ chỉ thấy lòng phơi phới
Hát bài ca đi giải phóng quê nhà.

05-5-2000