18 tháng 11, 2011

Lính già thăm nghĩa trang liệt sĩ - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Chẳng tiếc tuổi xanh vì nghĩa cả
Yên nghỉ nơi đây một nấm mồ
Hoa phủ, hương bay niềm thương nhớ
Lính già rơi lệ, mắt mờ khô

Chiều về chầm chậm thăm nghĩa trang
Phần mộ nằm im xếp thẳng hàng
Rêu phong đã phủ hoen mầu trắng
Cây lặng u buồn đứng chịu tang.

Lặn lội xông pha khắp chiến trường
Hy sinh chẳng quản đổ máu xương
Trọn nghĩa làm trai đền nợ nước
Máu nóng bừng sôi chí quật cường.

Bạn cũ yên nằm ở nơi đây
Khôn thiêng xin nhận tấm lòng này
Đồng đội năm xưa nay còn đó!
Tóc đã chuyển mầu, gậy chống tay.

Tiết Thanh minh
3-2001