18 tháng 11, 2011

Mùa xuân Sa Pa

Bấm vào đây để nghe bài hát: “Mùa xuân Sa Pa” (thơ Đoàn Kim Vân, nhạc Nguyễn Đăng Tài, trình bày NSUT Vi Hoa)

Ảnh : Internet