18 tháng 11, 2011

Chơi chợ trời - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Góp mặt làng chơi với chợ Trời
Bán mua tíu tít khá đông vui
Nơi đây đủ hạng người cao thấp
Ngôn ngữ khen chê rất lạ đời

Anh thì khoe tốt, chị bảo ôi ?
Thật giả xem chừng cũng thế thôi
Thử dấn chân vào nơi hư­ thực
Mới biết mà suy cái sự đời.

Còn đâu khuê các chốn phồn hoa.
Người ngay xen lẫn kẻ gian tà
Mồi chài, mối lái khua môi mép
Thật đấy sao mà vẫn tưởng ma.

Nhàn tản dạo quanh một chút thôi
Ngán cảnh buồn, vui cái chợ Trời
Tự nhủ thương trư­ờng là thế đó !
Tất cả xoay quanh một chừ "Lời"

5 - 1997