18 tháng 11, 2011

Chiều Đà lạt


Bấm vào đây để nghe bài hát: “Chiều Đà Lạt” (thơ Đoàn Kim Vân, nhạc Thanh Hà, trình bày NSUT Kim Tiến)