18 tháng 11, 2011

Răn mình - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet


Sống không có ích, sống làm chi !
Để lại mai sau hỏi đ­ược gì ?
Dấu ấn cuộc đời đừng tẻ nhạt
Ngẩng đầu vững b­ước thẳng mà đi.

Học rộng, tài cao để giúp đời
Chớ phí ngày xanh mải rong chơi
Sông giữa trần ai không hổ thẹn
Quên mình lao động, thế là vui

Cái bả vinh hoa dễ hại mình
Đồng tiền bẩn thỉu thấy mà khinh
Chớ ham phú quý, công danh hão
Ăn ở sao cho trọn nghĩa tình.

Danh lợi quên đi chớ có màng
Hữu ích cho đời thế là sang
Tính sổ trăm năm tròn quả phúc
Tiếng thơm l­ưu lại với trần gian

Hè 1995