22 tháng 11, 2011

Mùa xuân tới - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng xuân đến với mưa bay
Đã đến xin nàng ở lại đây
Vui với trần gian mang nhựa sống
Thắm đượm hương đời với cỏ cây

Chào xuân én liệng nghiêng nghiêng cánh
Ong, bướm đầy đàn hút nhụy say
Xuân đã về đây thay áo mới
Đất dậy tươi mầu, xuân ngất ngây.

Xuân 1960