19 tháng 11, 2011

Bâng quơ - Nguyễn Duy Yên


Ảnh: Internet

Nỗi đau quặn gửi chiều không gió
Mỏi cánh chim bay đến lạc loài
Ánh sáng vơi dần chiều bảng lảng
Trong lòng thầm nhớ bóng hình ai.


Chiều đông, 2004