19 tháng 11, 2011

Vắng - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Đến thăm em, em vắng nhà
Anh buồn đứng ngắm vườn hoa em trồng
Anh chờ, anh đợi, anh mong
Nào đâu có thấy bóng hồng nẻo xa.

5-2006