19 tháng 11, 2011

Trống - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Bến vắng, thuyền buông chèo gác mái
Đường chiều quạnh vắng nắng dần phai
Trống trải buồn vương sầu lữ thứ
Tình còn vương vấn nhớ thương ai ?

8-2004