19 tháng 11, 2011

Chiều - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tàn nắng rồi ra cũng xế chiều
Tuổi đời thấm thoát được bao nhiêu ?
Lo toan sự nghiệp bơ phờ tóc
Cam chịu chi đâu cái phận nghèo

8-2006