19 tháng 11, 2011

Đôi mắt - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Gặp em mắt em biếc má em hồng
Anh đời lính nước da xanh mầu chiến tranh
Nhìn nhau qua ánh mắt
Thương nhau thời chiến tranh
        Tiễn anh
Tình em qua khóe mắt
Tình anh cháy trong tim
Thay nói lời tiễn biệt
Nhìn nhau đôi mắt im

Đường xa chia đôi ngả
Vững tin hẹn ngày về
Lửa chiến tranh tàn lụi
Gặp lại anh
   đôi mắt xanh
          xóa nỗi buồn
                   chiến tranh.10-1975