18 tháng 11, 2011

Đợi - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet


Đợi em ở quãng đường này
Mỏi mòn con mắt qua ngày lại đêm
Tin em ngày một vắng thêm
Tôi buồn tôi sợ rằng em lấy chồng
Để cho ai đợi, ai mong
Tơ vương đeo đẳng cho lòng thêm đau
Như­ng rồi tự nhủ không đâu
Em tôi chắc bận vườn trầu đấy thôi
Hay là có việc đi chơi
Qua thăm bè bạn thăm người thân quen.
Ô hay ! Có lẽ mình ghen
Rõ vu vơ quá, hẹn nguyền gì đâu ?
Bâng quơ ôm môi tình đầu.
Duyên như ­gió thoảng qua cầu gió bay.
Tương tư­ nén chặt dạ này
Tháng, ngày chồng chất, sầu đầy nặng thêm
Chắc gì cái mối tơ duyên
Chắp cho đôi lứa nồi liền sợi thương.
Em như­ một đóa hoa thơm
Tỏa h­ương cho khách qua đường đắm say
Biết chờ, biệt đợi ai đây ?
Em như­ cánh nhạn, bóng mây giữa trời.

Thu 1996