03 tháng 11, 2011

Qua thôn Vĩ Dạ nhớ người xưa - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

"Thuyền ai đậu bến sông trăng đó 

Có chở trăng về kịp tối nay" 

Hàn Mặc Tử 


Cô gái nhãn lồng vô xứ Huế 

Thăm thôn Vĩ Dạ một chiều mơ 

Xóm nhỏ chênh vênh trên cồn Hến 

Ngang sông cầu bắc nối đôi bờ 
Dừng chân ngắm cảnh lòng man mác 

Ngỡ tiếng ai kia đứng gọi đò 

Bãi ngô xanh mướt tìm đâu thấy 

Khóm trúc hẳn còn trong ý thơ 

Có lẽ nơi đây Hàn Mặc Tử 

Chút tình gửi lại chốn hoang sơ 

Thuyền ai đậu bến bên sông lạnh 

Đón chở trăng về trả khách thơ 

Hàng tre soi bóng lay theo gió 

Vườn cau đau đáu nhớ người xưa 

Cơm Hến, chè Ngô chào đón khách 

Nhớ mãi ân tình buổi tiễn đưa 

Đọng lại bài thơ “Thôn Vĩ Dạ” 

Rảo bước ra về nắng nhạt thưa. Chiều Vĩ Dạ 

8-5-2002 Festival Huế 2002