03 tháng 11, 2011

Thăm động Phong Nha - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Nắng gió xe qua đất Quảng Bình 

Biển, trời, non nước nhuộm màu xanh 

Dừng gót viễn du vào thăm động 

Phong Nha tạo hóa tạc muôn hình 

Nào sợi Tơ trời, nào tóc Tiên 

Biết bao kỳ thú của thiên nhiên 

Huyền ảo sắc màu phô cảnh lạ 

Mỏi gối chồn chân vẫn muốn xem. 


Xa trông phiến đá tựa Long sàng 

Nhũ rủ dèm thưa nét dọc ngang 

Thiên nga vẫy cánh trong hang thẳm 

Sóng vỗ âm vang tiếng rộn ràng. 


Hun hút hang sâu ai biết nhỉ? 

Sông Son luồn lách chảy về đâu? 

Phong Nha động ấy bao nhiêu tuổi? 

Đã trải bao lần cuộc bể dâu? 


Ngày cạn, đường về ra khỏi hang 

Hoàng hôn ngả bóng nắng chiều vàng 

Con thuyền tiễn khách về bến đậu 

Một chút buồn vui tới khẽ khàng. 

Phong Nha 13-7-2002