22 tháng 11, 2011

Sắc thu - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Thu ở đâu về ở phương nao?
Ai đặt tên thu tự thuở nào?
Thu đến rộn ràng mùa áo cưới
Thoảng gió hàng cau lá xạc xào.

Thơm mùa lúa sớm tỏa hương bay
Lại nhớ cốm xanh, nhớ bánh dầy
Vườn thu bướm lượn đùa trong nắng
Phơ phất cành tre ngọn gió lay.

Ngày vui tiệc cưới rượu nồng say
Đã mấy thu qua, mấy thu chầy
Em về bên ấy, quê hương mới
Giờ đây chắc hẳn bé bồng tay.

Thu 1968