22 tháng 11, 2011

Sóng lòng - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Gửi bạn Trịnh Thị Băng Tâm sau
khi đọc tập thơ "Biển lặng" của bạn

                                                       Biển lặng mà tình sao không lặng ?
                                                       Xuân qua rồi vẫn nặng tình xuân
                                                       Tháng năm dồn góp bao thương nhớ
                                                       Xuôi ngược dòng đời nợ ái ân.

                                                                                                                                 4-2005