19 tháng 11, 2011

Suy ngẫm - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Công danh, phú quý tựa phù vân
Nếm trải buồn vui giữa bụi trần
Trang trải nợ đời tròn một kiếp
Gương trong nguyện giữ trọn lòng Tâm.

Mồng một Tết Đinh Hợi
17-02-2007