19 tháng 11, 2011

Xuân nhớ quê - (Nguyễn Ngọc Hoàn)

Ảnh: Internet

Bài Thơ xướng (Ngọc Hoàn)

Xuân nắng Cali thật dịu hiền
Trông vời thôn Thụy nhớ anh Yên
Bao năm xa cách quê lư­u luyến
Là bấy nhiêu tình cảm khó quên
Chuông trống linh đình vang  ngõ, xóm
Để đón giao thừa lúc nửa đêm
Năm nay xuân đến nơi đất khách
Đâu còn chuông, trống vọng thân quen.

Cali ... Xuân Ất Dậu