19 tháng 11, 2011

Suy tư - Nguyên Duy Yên

Ảnh: Internet

Bài thơ họa

Ấm áp tiếng ru của mẹ hiền
Ngày xa xưa ấy thuở bình yên
Quê hương thôn Thụy bao trìu mến
Mảnh đất sinh thành há dám quên
Nhớ pháo giao thừa vang xóm ngõ
Tết đón xuân về thức suốt đêm
Loạn ly cách trở buồn xa xứ
Đất khách quê người, vắng thân quen.

Xuân Ất Dậu - 02-2005