19 tháng 11, 2011

Gửi chị tôi - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mỗi năm lại một xuân về
Xa xôi gửi chị tình quê ấm nồng
Bao giờ thỏa đ­ược ­ước mong
Gặp nhau tay bắt mặt mừng mấy vui
Nằm mơ em gọi chị ơi
Bâng khuâng nhớ lại một thời xa xăm
Thế là đã hết một năm
Xuân còn qua lại bao lần nữa đây
Thưởng xuân cạn chén vơi đầy
Lòng không sao cả mà say nghĩa tình
Buôn, vui mình lại với mình
Trong mơ gặp chị nguyên hình dáng x­ưa.

Xuân Giáp Thân - 01 - 2003