19 tháng 11, 2011

Tân xuân mừng anh chị - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Kính tặng anh chị Trần Gia Tuyến

Tuổi ngoại tám mư­ơi vẫn cứ xuân
Thơ văn vui thú bạn xa gần
Công danh xem nhẹ, tình sâu nặng
Quấn quít nàng thơ bận tháng năm
Sớm tối tình già vui trò chuyện
Luận bàn thế sự với làng văn
Quên mình chẳng nhớ bao nhiêu tuổi
Ngày tháng qua dần đã Giáp Thân

Ngày tháng qua dần đã Giáp Thân
Mừng anh tuổi thọ cứ tăng dần
Trăm năm một hội còn đi tiếp
Anh chị đồng hành vững mạnh chân
Hòa nhịp non sông đang đổi mới
Thăng Long lịch sử sắp ngàn xuân
Hồn thơ bay bổng theo năm tháng
Lòng sáng g­ương trong sạch bụi trần.

Xuân Giáp Thân
01-2004