02 tháng 11, 2011

Thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám - Đoàn Kim Vân


Thăng - long chào đón tuổi ngàn xuân 

Văn-miêú trùng tu đẹp bội phần 

Cổ thụ xanh tươi xòe bóng mát 

Ra vào tấp nập khách tham quan 

Đây hàng bia đá đứng ung dung 

Trời Nam một cõi đất anh hùng 

Dừng chân ngắm cảnh Khuê Văn Các 

Nắng mưa dầu dãi với non sông 


Sỹ tử bốn phương tụ về đây 

Mái cũ trường xưa ở chốn này 

Đào tạo nhân tài cho đất nước 

Danh thơm truyền tụng tới ngày nay 


Bia đá ghi tên bao Tiến - sỹ 

Học rộng, tài cao ngọn bút thần 

Áng cổ hùng văn lưu hậu thế 

Sáng mãi muôn đời tiếng danh nhân 


Hà nội tháng tám năm Giáp - thân 

(9-2004)