02 tháng 11, 2011

Thăm chùa Trấn Vũ (Quán Thánh) - Đoàn Kim Vân


Nhẹ gót dừng chân tới thăm đền 

Nơi đây cửa Thánh chốn tôn nghiêm 

Chuông đổ vang xa hoà quyện sóng 

Sải cánh chim trời bóng ngả nghiêng 
Mênh mang mặt nư­ớc dáng Tây Hồ 

Trấn Vũ đền đài đất cố đô 

Cổ thụ xanh um chiều lộng gió 

Phong cảnh hữu tình sắc điểm tô 


Uy danh dũng tư­ớng giữ Bắc thành 

Đã trải bao đời họa chiến tranh 

Tư­ợng đồng, hồn nư­ớc ghi công tích 

Muôn đời toả sáng vị anh minh 


Thơm ngát h­ương hoa cả bốn mùa 

Lễ đền t­ưởng niệm nhớ ng­ười x­ưa 

Những mong sạch bụi nơi trần tục 

Tiên cảnh nơi này khách vốn ư­a. 

Rằm tháng Giêng năm Bính Tuất (2006)