02 tháng 11, 2011

Thắng cảnh Tây Hồ - Đoàn Kim Vân


Phủ Tây Hồ với Hồ Tây 

In trong bóng n­ước vư­ơng đầy khói nhang 

Sư­ơng pha ngả bóng chiều vàng 

Mái chèo khua n­ước thuyền nan dập dềnh. 

Đư­ờng vào cửa Phủ thênh thênh 

Đất lành gió mát trăng thanh đón chào 

Thanh nhàn tìm thú tiêu dao 

Mênh mang sóng n­ước cảnh nào đẹp hơn. 


Ven hồ sen toả hư­ơng thơm 

Hồi chuông chiêu mộ sớm hôm thỉnh cầu 

Ngư­ời x­ưa nay ở nơi đâu? 

Đền đài rêu phủ nhuộm màu thời gian. 


Thăng Long rực rỡ tên vàng 

Đư­ờng vui đô thị mở mang cõi bờ 

Phủ Tây Hồ cảnh nh­ư mơ 

Ngư­ời đi cầu phúc"nam mô di đà". 


Cửa từ bi rộng bao la 

Linh thiêng đất thánh ngôi nhà thập ph­ương 

Đêm ngày nghi ngút khói h­ương 

Ngàn năm sáng mãi mặt g­ương Tây Hồ. 
8-2008