23 tháng 11, 2011

Tình bến (Hương thơ 1)

Ảnh : Internet


Bấm vào đây để nghe bài hát : "Tình bến" (thơ Nguyễn Duy Yên, trình bày Kim Dung)