23 tháng 11, 2011

Xưa nay hiếm (Hương thơ 1)

Ảnh : Internet

Bấm vào đây để nghe bài hát : "Xưa nay hiếm" (thơ Nguyễn Duy Yên, trình bày Kim Dung)