18 tháng 11, 2011

Tình già - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Anh anh, em em mãi rồi mà
Giờ đây lên lão vẫn hai ta
Tình đời lại đẹp hơn x­a nhỉ ?
Anh đổi thành ông, em thành bà

Miệng cơm manh áo vẫn lo toàn
Sớm tôi nhỏ to chuyện luận đàn
Thơ phú đôi câu niềm an ủi
Vui cùng nhịp sống với thời gian

Nào có sá chi cái tuổi già
Lòng không e ngại b­ước đường xa
Những mong vun đắp đàn con cháu
Khôn lớn mai sau nối nghiệp nhà

Xin đư­ợc gọi Em, mối tình già
Xuân đời lặng lẽ cứ trôi qua
Phong sương đã điểm đôi đầu bạc
Mà sắc hương x­a vẫn đậm đà.

2/1998