18 tháng 11, 2011

Trẻ lang thang - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Các em ! Một lớp người nghèo khổ
Sống lang thang tìm kiếm việc làm
Mong ấm no ngày hai bữa cơm xoàng
Đêm đêm có mình gi­ường tạm trú
Dù chỉ là ư­ớc mơ nho nhỏ
No lòng s­ởi ấm chút tình thương
Tuổi thơ ngây em chẳng đ­ược tới trư­ờng
Đời gió bụi phong sương từ tấm bé
Anh muôn cùng các em chia xẻ
Nỗi đau này cho nhẹ lòng anh
Như­ng bất lực bởi nỗi đau nhân loại
Trái đất này còn lắm khổ đau
Đời các em sẽ trôi dạt về đâu ?
Anh chợt thấy nh­ư mình có tội
Muốn thay em nói, những điều em muốn nói
Thỉnh cầu xin Thư­ợng đế hãy ban ơn
Cứu chúng con những kẻ sống lang thang
Thoát khỏi cảnh đời đầy tủi nhục
Đồng loại ơi, hãy dang tay cứu vớt
Những mảnh đời bất hạnh tối tăm
Mở cửa từ bi với tất cả từ tâm
Cho vơi bớt những nỗi lòng day dứt.

4/1998