18 tháng 11, 2011

CẢM TÁC DỌC THƠ TÚ SÓT - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tú Sót, xót đời lắm chua cay
Trắng đen, thật, giả giữa đời này
Dễ đâu kiếm đ­ược người tri kỷ
Đành mượn vần thơ để giãi bầy
Đôi niềm tâm sự cùng bạn đọc
Một chút hương lòng gửi gió, mây
Thời gian chắp cánh trôi, trôi mãi
Xem thơ bác Tú tỉnh mà say.
2/1998