18 tháng 11, 2011

Cây đời - Nguyễn Duy Yên


Ảnh: Internet
Thân tặng Giáo sư­ Dư­ơng Viết Á

Cây đời xanh trở thành cổ thụ
Mùa qua mùa xé lịch thời gian
Lý Bạch say trăng say bầu r­ượu
Nghiệp thơ văn đã chót đa mang
Đời thú thế, hỏi còn gì nữa ?
Say hương đời, say chuyện thế gian
Có đôi lúc muôn lên cung Quảng
Gặp Thiên Lôi thử sức thi gan
Thăm chị Hằng, chào hỏi Ngọc Hoàng
Chuyện thời sự năm châu, bốn biển
Tỉnh tỉnh, say say khi nâng chén
Mơ màng khoảnh khắc tưởng lên tiên
Có áng văn trong lúc say mềm
Thiên tuyệt bút trở thành bất hủ
Nghiện thơ văn biết sao cho đủ
Trọn kiếp người đeo đuổi mà chơi
Không chơi thì cũng thiệt thòi
Túi văn, bầu r­ượu chẳng rời xa nhau.
8/1997