18 tháng 11, 2011

Lửa chiều - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tặng em Bạch Yến
"Quên đi mất mát, đau thương"
"Hãy nhìn thẳng về phía trước"

Sắc nắng ban mai giữ trọn mầu
Trăng sao soi tỏ suốt canh thâu
Mặt trời bừng sáng mang nguồn sống
Lửa chiều rực cháy ấm tình nhau

Dù có phong ba vẫn coi thường
Gian khó quản gì gội gió sương
Mồ hôi ta đổ cho mùa gặt
Cho thắm men đời, gió lên hương.