17 tháng 11, 2011

Tình trăng nước

Bấm vào đây để nghe bài hát “Tình trăng nước” (Thơ Nguyễn Duy Yên. Nhạc Lê Xuân Thọ. Trình bày: Ca sĩ Anh Phương)

Ảnh : Internet